Xin giấy phép kinh doanh phân phối rượu

Tiêu chuẩn xin giấy phép kinh doanh phân phối rượu
– Có hệ thống phân phối, có địa chỉ kinh doanh cụ thể;
– Có kho hàng hoặc hệ thống kho hàng;
– Có phương tiện chở rượu;
– Có năng lực tài chính đảm bảo hệ thống phân phối hoạt động được;
– Có bản cam kết phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường.
Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh phân phối rượu
– Đơn xin Giấy phép phân phối rượu;
– Bản công chứng giấy tờ chứng nhận có đăng ký ngành nghề bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;
– Bản công chứng hợp đồng mua bán của doanh nghiệp;
– Bản công chứng giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm rượu;
– Giấy chứng nhận mã số thuế;
– Về phương tiện vận chuyển có: giấy tờ về quyền sử dụng phương tiện chuyển rượu, có phương tiện chuyển rượu và đáp ứng bảo quản chất lượng sản phẩm rượu khi chuyển rượu;
– Về địa điểm kinh doanh gồm có:
+ Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh;
+ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh rượu (quyền sử dụng ít nhất 1 năm);
+ Bảng kê tiêu chuẩn ở khu vực kinh doanh rượu;
+ Bản cam kết của thương nhân về đảm bảo tuân thủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.
– Về kho hàng cần có tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho, phải đáp ứng được chất lượng rượu khi lưu kho;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s